Przejdź do treści

Hospitalizacje

HOSPITALIZACJE
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. ODDZIAŁ CHIRURGII: Cena hospitalizacji jest
ustalana na podstawie
ilości punktów określonych
dla poszczególnych
procedur medycznych.
Wartość 1 punktu
wynosi 68,00 zł,-
Chirurgia Ogólna
Chirurgia Naczyniowa
Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna
Chirurgia Urologiczna
2. ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII
3. ODDZIAŁ GINEKOLOGII
4. ODDZIAŁ NEUROLOGII
5. ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
6. ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
7. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Cena hospitalizacji jest
ustalana na podstawie
ilości punktów w skali TISS
określonych dla poszczególnych procedur medycznych.
Wartość 1 punktu
wynosi 68,00 zł,-
8. ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (1 osobodzień) 200,00 zł
9. Pobyt opiekuńczo – pielęgnacyjny (1 osobodzień) 250,00 zł

 

 

Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.

Pacjenci ze skierowaniem z innych jednostek medycznych  w ramach umów zawartych z SP ZOZ MSWiA w Szczecinie rozliczani są wg. wartości punktowej świadczenia (chyba, że podpisana umowa stanowi inaczej).