Przejdź do treści

Hospitalizacje

HOSPITALIZACJE
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. ODDZIAŁ CHIRURGII z pododdziałami Cena hospitalizacji jest
ustalana na podstawie
ilości punktów określonych
dla poszczególnych
procedur medycznych.
Wartość 1 punktu
wynosi 1,31 zł,-
2. ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII
3. ODDZIAŁ GINEKOLOGII z pododdziałem
4. ODDZIAŁ NEUROLOGII z pododdziałami
5. ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH z pododdziałami
6. ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
7. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Cena hospitalizacji jest
ustalana na podstawie
ilości punktów w skali TISS
określonych dla poszczególnych procedur medycznych.
Wartość 1 punktu
wynosi 1,31 zł,-
8. ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (1 osobodzień) 200,00 zł
9. POBYT OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNY (1 osobodzień) 250,00 zł
Pacjenci ze skierowaniem z innych jednostek medycznych  rozliczani są wg. wartości punktowej świadczenia
(chyba, że podpisana umowa stanowi inaczej).