Przejdź do treści

Badania USG metodą Dopplera

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Badanie tętnic szyjnych 95,00 zł
2. Badanie tętnic kończyn dolnych 95,00 zł
3. Badanie tętnic kończyn górnych 95,00 zł
4. Badanie żył kończyn dolnych 95,00 zł
5. Badanie żył kończyn górnych 95,00 zł
6. Badanie aorty brzusznej 95,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.