Przejdź do treści

Badania elektrofizjologiczne w zakresie potencjałów wywołanych

BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE W ZAKRESIE POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Wzrokowe potencjały wywołane 75,00 zł
2. Słuchowe potencjały wywołane 75,00 zł
3. Somatosensoryczne potencjały wywołane przy stymulacji kończyn górnych 95,00 zł
4. Somatosensoryczne potencjały wywołane przy stymulacji kończyn dolnych 140,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.