Przejdź do treści

Zmiany w teleporadach POZ

Weszły w życie zmiany dotyczące teleporad. Od poniedziałku 15 marca zdalne konsultacje z lekarzem nie są już standardem, a dla niektórych grup pacjentów obowiązkowa będzie wizyta stacjonarna. Szczegóły wyjaśnia rozporządzenie ministra zdrowia.

Nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia z 5 marca 2021 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej opublikowano w ubiegły poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Przepisy weszły w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia, czyli 15 marca.

Kogo dotyczą zmiany w teleporadach?

W rozporządzeniu zamieszczono kilka wyłączeń, w których teleporada w ogóle nie może być stosowana, np. gdy pacjent odbywa pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ.

Również wizyta zrealizowana jako porada stacjonarna musi być wtedy, gdy pacjent ma chorobę przewlekłą, a jego stan pogorszył się lub doszło do zmiany objawów. Dodatkowo porada nie może być udzielona zdalnie, gdy zachodzi podejrzenie u pacjenta choroby nowotworowej i gdy dotyczy dziecka do szóstego roku życia.

Wyjątek w tym ostatnim przypadku stanowi „porada kontrolna w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, której udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego”.

Badanie pacjentów z COVID-19

Regulacja stanowi także, że porada musi odbyć się stacjonarnie, jeśli pacjent lub jego opiekun nie zgodzi się na odbycie jej w formie zdalnej. Zdalna porada odbywa się nadal, gdy u pacjenta zachodzi podejrzenie, że jest zakażony koronawirusem.

Więcej informacji: