Przejdź do treści

Nowy Przewodniczący Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

W dniu 19 listopada 2021 r. w siedzibie Zakładu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, podczas którego Pani Dyrektor Elżbieta Kasprzak podziękowała dotychczasowej Przewodniczącej Rady Społecznej VI kadencji Pani Małgorzacie Wysoczańskiej za sprawne kierowanie pracami Rady Społecznej oraz za wkład jaki Pani Przewodnicząca wniosła w rozwój Szpitala.

Jednocześnie Pani Dyrektor powitała nowego Przewodniczącego Rady Społecznej Pana Ryszarda Chruściela.

Obecny Przewodniczący Rady Społecznej VI kadencji działającej przy SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przyznał, że funkcja ta jest dla niego zaszczytem i wyzwaniem.

Po tej części posiedzenia, Rada Społeczna pod przewodnictwem nowego Przewodniczącego przystąpiła do obrad.