Przejdź do treści

Wznawiamy odwiedziny pacjentów

Od dnia 15 października 2021 roku Szpital MSWiA w Szczecinie umożliwia w uzasadnionych przypadkach, po rozpoczęciu piątej doby hospitalizacji, odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych przez członków rodzin i osoby bliskie.

Dbając o bezpieczeństwo osób hospitalizowanych oraz personelu Szpitala, odwiedziny odbywają się wyłącznie po spełnieniu wymienionych kryteriów. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do przedstawienia:
1. Potwierdzenia pełnego zaszczepienia – certyfikat potwierdzający szczepienie co najmniej 2 tygodnie od pełnego szczepienia (preparatem 2 – dawkowym lub 1 – dawkowym)
lub
3. Potwierdzonego dokumentem przebycia zakażenia COVID-19 w przedziale do 6 miesięcy wstecz
lub
4. Aktualnego ujemnego wyniku Testu RT-PCR w kierunku koronawirusa SARS –CoV -2 (ważność Testu 48 godzin
od daty jego wykonania)
pracownikowi przeprowadzającemu triaż oraz przed wejściem do Oddziału.

Zasady obowiązujące podczas odwiedzin:
– wizyta w Oddziale Szpitalnym odbywa się po wyrażeniu zgody przez Ordynatora Oddziału i umówieniu z personelem medycznym terminu wizyty;
– w dniu umówionej wizyty (odwiedzin) osoba odwiedzająca jest poddawana procedurze triażowej przy jednoczesnej weryfikacji spełnionych wymogów określonych przez Szpital;
– wizyty odbywają się w godzinach 14.00 -16.00;
– czas trwania wizyty nie przekraczający 15 minut;
– jedna (1) osoba do pacjenta; (w szczególnych sytuacjach – np. stan terminalny pacjenta, pożegnanie bliskiej osoby – dopuszcza się odwiedziny kilku osób);
– w przypadku sal wieloosobowych – jednoczasowo odwiedziny tylko jednego chorego;
– wizytę nadzoruje personel medyczny Oddziału;
– osoba odwiedzająca musi stosować się do zasad sanitarno-epidemiologicznych, obowiązujących w Szpitalu, tj:
– dezynfekcja rąk po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem z Oddziału i ze Szpitala,
– prawidłowo założona maseczka ochronna co najmniej chirurgiczna, zakrywająca szczelnie nos i usta,
– stosowanie środków ochrony indywidualnej wskazanych przez personel medyczny,
– przestrzeganie zaleceń wydanych przez personel medyczny nadzorujący wizytę,
– zakaz poruszania się po Szpitalu w inne miejsca, niż wyznaczony cel wizyty.
– Osoba odwiedzająca z objawami infekcji dróg oddechowych nie może odwiedzić
pacjenta !!!

UWAGA!
Brak lub nie dostosowanie się do obowiązujących wymogów skutkować będzie brakiem zgody na wizytę.