Przejdź do treści

Test na przeciwciała koronawirusa w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Wirus SARS-CoV-2 prowadzi do rozwoju choroby COVID-19. Zgodnie z rekomendacjami WHO, potwierdzenie lub wykluczenie aktywnego zakażenia SARS-CoV-2, możliwe jest tylko przez badanie materiału z wymazu z dróg oddechowych techniką real time RT-PCR.

Badania serologiczne ocenia obecność przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, które powstają po kontakcie z tym wirusem.

Badania przeciwciał rekomenduje się aby były wykonywane:
– U osób, które nie miały objawów klinicznych COVID-19.
– Po 14 dniach od wystąpienia pierwszych objawów wskazujących na infekcję.
– Po 14 dniach od kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Badania przeciwciał nie są przeznaczone dla osób, u których występują objawy choroby ani do diagnozowania lub wykluczania aktywnej choroby COVID-19.

Badanie Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała total IgG,M, test przesiewowy wykrywa obecność dojrzałych przeciwciał IgG oraz IgM przeciw wirusowi SARS-CoV-2 bez podziału na klasy. Oznaczenie przeprowadzane jest metodą automatyczną z wykorzystaniem testu o wysokiej swoistości, co w znacznej mierze ogranicza ryzyko uzyskania wyniku fałszywie dodatniego.

Ujemny wynik tego badania oznacza najpewniej brak przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Nie świadczy on jednak o braku infekcji w chwili badania i nie daje podstaw do jej wykluczenia.

Wynik dodatni świadczy o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Nie daje jednak informacji, czy kontakt nastąpił dawno, czy też infekcja trwa. W przypadku uzyskania wyniku dodatniego, sugerowane jest oznaczenie przeciwciał osobno w klasie IgM oraz IgG lub wykonanie badania materiału z wymazu z dróg oddechowych z zastosowaniem techniki real time RT-PCR.

Zapraszamy na test do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 :
Anty-SARS-CoV-2 (Total) – 60,00 zł


Cennik