Przejdź do treści

Szpital z certyfikatem systemu zarządzania

System zarządzania stosowany w naszym szpitalu spełnia wymagania określone najwyższe normy. Fakt ten potwierdza najnowszy, bo uzyskany w marcu certyfikat.  

Dokument jest zwieńczeniem przeprowadzonego audytu i potwierdzeniem wymagania normy: PN-EN ISO 9001:2015. Jednostką certyfikującą naszą placówkę była instytucja Noble Cert. Posiada ona akredytację PCA w zakresie sektora usług medycznych ,,Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem EA 38.

Skomplikowany proces uzyskania certyfikatu dał naszemu zespołowi możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.

System zarządzania jakością na wysokim poziomie jest elementem rankingującym go w konkursie ofert NFZ, ułatwia zawieranie kontraktów, uzyskiwanie pożyczek oraz jest warunkiem uczestnictwa w różnorodnych przetargach i zawierania umów w obrocie gospodarczym. Placówki ochrony zdrowia potrzebują wykazać zdolność do dostarczania usługi medycznej zgodnej z wymaganiami pacjenta i mających zastosowanie przepisów prawnych.

Niniejszy certyfikat to dla naszej jednostki tylko jeden z przystanków w drodze po Akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.