Przejdź do treści

Szersza oferta Poradni Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego poszerzyła swoją ofertę. Znajdują się w niej m.in. badania dla przyszłych kierowców, strażników miejskich, sędziów, prokuratorów czy osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni.    

Poradnia Zdrowia Psychicznego to jedna z komórek Szpitala MSWiA w Szczecinie. Znajduje się ona przy ul. Piotra Skargi 16. W placówce pracuje kilkunastu psychiatrów i psychologów. Na co dzień prowadzą oni terapię i leczenie dla wszystkich pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jest ono ukierunkowane na szybkie ustąpienie niedyspozycji nerwicowych, psychicznych i psychosomatycznych i powrotów pacjenta do samodzielnego i aktywnego życia.

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego można wykonywać również badania komercyjne. Oferta poradni skierowana jest do przedstawicieli lub osób ubiegających się o zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania różnych zawodów. Z początkiem lipca w  ofercie poradni znalazł się szereg nowych badań. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi możliwościami naszej placówki oraz korzystania z jej usług:

– Badanie psychologiczna osób pełniących funkcje kierownicze z dostępem do informacji poufnych, tajnych, ściśle tajnych

– Badanie kierowców – psychologia transportu (psychotechnika)

– Badanie kierowców pojazdów służbowych – ocena widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia

– Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

– Badanie psychologiczne kandydatów do pracy cywilnej

– Badanie psychologiczne sędziów i prokuratorów

– Badanie psychologiczne osób posiadających pozwolenie na broń (osoby cywilne, myśliwi)

– Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenia na broń w służbie (pierwszorazowe i kolejne weryfikacje)

– Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę wykwalifikowanych pracowników fizycznych

– Badanie psychologiczne strażnika miejskiego lub gminnego

Z cenami za wykonanie badań można zapoznać się w zakładce Cennik.