Przejdź do treści

Sprawdzaliśmy czystość rąk

Personel szpitala oraz kilkudziesięciu pacjentów wzięło udział w szkoleniach poświęconych higienie rąk.

To efekt akcji profilaktyki zakażeń w placówkach medycznych – „Czyste ręce plus dla Ciebie”, w której bierze udział nasz szpital. W ramach akcji szkolenia z zakresu utrzymania czystości rąk są cykliczne i obowiązkowe dla wszystkich pracowników szpitala.

Oprócz tego, przy współpracy z firmą Schülke zorganizowano akcję informacyjną dla naszych pacjentów. W jej ramach kilkadziesiąt osób sprawdziło czystość swoich rąk za pomocą specjalnej aparatury. Chętni otrzymywali także informacje na temat higieny rąk w postaci broszur i informatorów.

„Czyste ręce plus dla Ciebie” to otwarty program edukacyjny propagujący wzorce zachowań mające na celu prewencję przenoszenia drobnoustrojów na rękach. Czyste ręce znacznie obniżają ryzyko zakażeń szpitalnych.