Przejdź do treści

Biuro Podawcze dla pacjentów

Od 23. lipca 2018 rozpoczęło funkcjonowanie Biuro Podawcze – utworzone w ramach Kancelarii Zakładu celem realizacji funkcji kancelaryjnych przypisanych do zadań Sekretariatu.

Biuro Podawcze znajduje się w pokoju nr 8 budynku Rejestracji, który usytuowany jest po prawej stronie od bramy wejściowej szpitala. Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 16.00.

Biuro Podawcze będzie odpowiedzialne za realizację niektórych czynności kancelaryjnych przypisanych do zadań Sekretariatu:

  1. przyjmowanie korespondencji i przesyłek (w tym elektronicznych)
  2. ewidencjonowanie wpływów i przekazywanie ich adresatom
  3. ekspedycję korespondencji wychodzącej

Zakres działania Biura podawczego obejmuje w szczególności:

  • przyjmowanie korespondencji, dokumentów (w tym dowodów księgowych) i przesyłek wpływających od operatorów pocztowych, interesantów i pracowników Zakładu,
  • rejestrowanie, rozdzielanie i przekazywanie dokumentów do poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • ekspedycja korespondencji wychodzącej (ewentualna digitalizacja),
  • usprawnienie kontaktu interesantów z administracją szpitala.

 Biuro Podawcze:

– telefon: 91 43 29 500

– mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl

 Sekretariat:

– telefon: 91 43 29 503, fax: 91 43 29 501

– mail: sekretariat@spzozmswia.szczecin.pl