Przejdź do treści

Rejestracja wznawia działalność

Od poniedziałku (21 stycznia br.) wznowi działalność Rejestracja SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej.

Pracownicy rejestracji będą również udzielać pacjentom wszelkich informacji na temat bieżącego funkcjonowania SP ZOZ MSWiA. Wszelkie wiadomości związane z funkcjonowaniem szpitala osoby zainteresowane mogą uzyskać również telefonicznie.

Budynek Rejestracji znajduje się po prawej stronie – bezpośrednio po przekroczeniu bramy wjazdowej szpitala.

Przypominamy, że w dalszym ciągu nie są możliwe odwiedziny pacjentów, a także wejście do innych budynków szpitala poza rejestracją.

PRZYCHODNIA – REJESTRACJA – INFORMACJA

tel.  91 43 29 507      w godz. 8.00-18.00

tel.  91 43 29 575      w godz. 8.00-11.00

tel.  91 42 22 768      w godz. 8.00-15.00