Przejdź do treści

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie informuje, iż realizuje
Projekt nr WND – POIS.12.02.00-00-00-068/08 pn: Zakup aparatury oraz sprzętu medycznego w celu dostosowania ZOZ MSWiAiA w Szczecinie do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

W wyniku realizacji projektu Oddziały Szpitalne, pracownie diagnostyczne oraz inne komórki organizacyjne wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt medyczny niezbędny do właściwej diagnostyki oraz hospitalizacji pacjentów.

Dzięki realizacji projektu doposażone zostały oddziały: Chorób Wewnętrznych, Neurologii, Chirurgii, Anestezjologii  i Intensywnej Terapii, Ginekologii oraz  Blok Operacyjny, Pracownia Endoskopii, Zakład Rehabilitacji, Izba Przyjęć, Laboratorium, Zakład RTG, gabinety lekarzy POZ.

Kwota dotacji: 927 829,36 zł
Łączna wartość inwestycji: 2 199 809,18 zł
Umowa nr UDA – POIS.12.02.00-00-00-068/08-00

logo_ue_grupa