Przejdź do treści

Prawa Pacjenta – oświadczenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje o prawie każdego Pacjenta do wypełnienia oświadczeń dotyczących:

  • upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i  udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiajacych kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia,
  • upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia,
  • wyrażenia zgody albo zezwolenia sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dn. 6 listopada 2088 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Powyższe oświadczenia załączone sa do dokumentacji indywidualnej Pacjenta.Druki oświadczeń udostępniane są Pacjentom przez personel medyczny w momencie przyjęcia do Zakładu.