Przejdź do treści

Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Dobrze postawiona diagnoza to podstawa prawidłowego leczenia. W Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego Jesteśmy do tego przygotowani. Doskonale przygotowana kadra, obsługująca specjalistyczny sprzęt gwarantuje szybkie wykonanie badań, a następnie ich trafną ocenę i opis.

Gwarantujemy nieograniczoną dostępność do badań bowiem są one wykonywane w naszej pracowni we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. Pracownia mieści się na parterze budynku Przychodni MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44. Rejestracja pacjentów odbywa się we wszystkie dni robocze od 9:00 do 17:00, osobiście lub telefonicznie pod numerem tel: 91 43-29-525.