Przejdź do treści

Termodernizacja w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Celem realizowanego Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Obiekt zlokalizowany jest w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 44.
Poprawa efektywności energetycznej ma nastąpić poprzez termomodernizację (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu), wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- budowa instalacji fotowoltaicznej.

Cele szczegółowe oraz planowane efekty realizowanego Projektu, obejmują w szczególności:
a) zmniejszenie strat energii spowodowanej poprzez nieszczelne przegrody,
b) ograniczenie zużycia energii w budynku,
c) zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budynku,
d) poprawę warunków pracy personelu medycznego,
e) poprawę warunków leczenia pacjentów,
f) ochronę środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Długofalowym celem projektu jest poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców regionu dzięki zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów cieplarnianych i polepszeniu infrastruktury budynku Szpitala.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu: 5 966 016,21 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 500 451,86 zł