Przejdź do treści

Podpisanie listu intencyjnego

W czwartek 1 sierpnia br. podpisano list intencyjny w sprawie przejęcia przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie Szpitala im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie.

Cztery podmioty (Powiat Myśliborski, Gmina Dębno, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie oraz Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.) zadeklarowały współpracę w celu realizacji działań zmierzających do stworzenia jak najlepszych warunków i zapewnienia stabilności udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala w Dębnie.

Warunkiem przejęcia jest całkowite oddłużenie szpitala.

-Naszym celem jest zwiększenie dostępności szpitala w Dębnie, łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów i opieki ambulatoryjnej – zapewnił Dyrektor SPZOZ MSWiA w Szczecinie, Paweł Bakun.

Mamy nadzieję, że przyczyni się to do rozwoju placówki i podejmowania nowych inwestycji.