Przejdź do treści

O bezpieczeństwie i komunikacji z pacjentami

Szpital MSWiA w Szczecinie zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu komunikacji oraz bezpieczeństwa pacjenta.

Organizatorem szkoleń jest instytucja Noblis Media Szczecin.

Pierwsze zajęcia odbędą się 24 lipca (wtorek). Tematem zajęć będą zagadnienia z zakresu komunikacji z pacjentem w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych.

Szkolenia są zaprojektowane jako dynamiczny ciąg mini wykładów, interakcji z grupą, a także ćwiczeń umożliwiających rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Zajęcia poprowadzi Roman Szałachowski – psycholog i psychoterapeuta, pracownik naukowy w Instytucie Psychologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowano o godz. 10.00. Szkolenie potrwa do godz. 15.30.

Druga konferencja szkoleniowa odbędzie się 27 lipca (piątek). Tematem szkolenia będzie bezpieczeństwo pacjenta w służbie zdrowia – prawne i praktyczne aspekty praw pacjenta i odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotów leczniczych. Zajęcia skierowane są do osób zarządzających procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, wykonujących zawody medyczne oraz pracowników administracji.

Zajęcia poprowadzi Mirela Chomont – radca prawny, doradca podatkowy reprezentujący klientów w sporach medycznych.

Rozpoczęcie szkolenia zaplanowano o godz. 10.00. Zajęcia potrwają do godz. 15. 30.

Miejsce szkoleń: sala konferencyjna SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Instytucje zewnętrzne zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny: 504 934 208