Przejdź do treści

Nowoczesny Blok Operacyjny

Rosnący ze strony społeczeństwa popyt na specjalistyczne lecznictwo zabiegowe, postępy w medycynie, a przede wszystkim restrykcyjne wymogi, jakie powinny spełniać bloki operacyjne aby móc bez przeszkód przyjmować pacjentów, spowodowały konieczność przebudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego.

W ramach przebudowy wykonano prace budowlane obejmujące m.in.: wzmocnienie konstrukcji stropów, wymianę stolarki okiennej, montaż systemu nowoczesnej wentylacji i klimatyzacji, montaż drzwi przesuwanych ze stali nierdzewnej oraz dokonano nowej aranżacji pomieszczeń. Po modernizacji Blok Operacyjny wyposażony jest we wszystkie niezbędne dla jego funkcjonowania instalacje m.in.: elektryczną (jedno – i trójfazową), gazów medycznych, monitorowania parametrów życiowych pacjentów, wodociągową i kanalizacyjną, odgromową, przeciwpożarową oraz inne. Obiekt doposażony został w pełni funkcjonalną infrastrukturę informatyczną. Wszystkie urządzenia medyczne wraz z urządzeniami technicznymi posiadają pełną możliwość monitorowania parametrów funkcjonalnych urządzeń, a sieć informatyczna została zmodyfikowana do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań medycznych.

W projekcie przebudowy Bloku Operacyjnego zadbano o separację ruchu pacjentów i personelu, materiałów czystych, materiałów pooperacyjnych i odpadów medycznych co jest warunkiem zachowania wysokiego poziomu sanitarnego i zmniejsza ryzyko zakażeń wewnątrzszpitalnych. Trzy sale operacyjne wyposażone w klimatyzację z nawiewem laminarnym połączone zostały za pomocą stalowych, automatycznie sterowanych drzwi z pomieszczeniem przygotowania pacjenta oraz personelu. Pomieszczenia wyposażone zostały w bezdotykowe stanowiska do mycia rąk. Media medyczne doprowadzone są do każdego stanowiska operacyjnego przez panele dystrybucyjne, co daje pełną swobodę aranżacji stanowiska podczas zabiegu. Każde stanowisko posiada awaryjne źródło zasilania w energię elektryczną z urządzeniem UPS i dodatkowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe w postaci instalacji separowanej. Podłogi i ściany wykonane zostały z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

W infrastrukturze Bloku Operacyjnego znajduje się również Sterylizacja Centralna, która działa na potrzeby wszystkich oddziałów szpitalnych, przychodni oraz jednostek zewnętrznych.

Wartość inwestycji „Przebudowa Bloku Operacyjnego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” wyniosła ok. 5 617 000 zł,
z czego  ok. 800 000 zł  na dofinansowanie kosztów projektu oraz realizacji umowy przekazał Departament Zdrowia MSWiA
w Warszawie.

Dziś śmiało można stwierdzić, iż Blok Operacyjny stworzony jest na miarę XXI wieku, a zastosowanie najnowocześniejszych technologii oraz dostosowanie do wszelkich wymogów prawnych obowiązujących na poziomie europejskim, podniesie jakość świadczonych usług medycznych, przyczyni się do poprawy warunków pracy personelu, a także wpłynie na wzrost liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych.