Przejdź do treści

Nowoczesna Pracownia RTG w ZOZ MSWiAiA w Szczecinie

Szanowni Pacjenci,

w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiAiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 uruchomiona została nowa ucyfrowiona pracownia RTG.

Przeprowadzone, kompleksowe prace remontowo-modernizacyjne oraz nowoczesny sprzęt m.in.: cyfrowy aparat śródoperacyjny jezdny z ramieniem C, bezprzewodowy aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych oraz 2 zestawy stacjonarne pozwalają na sprawną i całkowicie bezpieczną obsługę pacjentów. Zainstalowane ucyfrowione urządzenia wraz z osieciowaniem Zakładu umożliwiają przekazywanie wyników badań za pomocą sieci zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz szpitala, pozwalając m.in. na przesyłanie zdjęć w dowolne miejsce na świecie w celu konsultacji medycznej on–line. Nowoczesny sprzęt pozwala na szybkie oraz dokładne wykonywanie zdjęć RTG, a zainstalowane oprogramowanie umożliwia natychmiastowy dostęp do wyników badań przechowywanych w cyfrowym archiwum.

Aparaty rentgenowskie spełniają wszystkie unijne wymogi, umożliwiając otrzymanie najwyższej jakości obrazów przy ograniczeniu dawki promieniowania pochłanianej przez pacjenta jak i personel medyczny podczas badania do minimum.

Łączna wartość nakładów poniesionych przez ZOZ MSWiAiA w Szczecinie na modernizację oraz wyposażenie pracowni wyniosła blisko 3 mln zł.

Przeprowadzona inwestycja jest zgodna ze strategią rozwoju Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiAiA w Szczecinie na lata 2007 – 2012, natomiast kolejnym planowanym etapem będzie otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Serdecznie zapraszamy!