Przejdź do treści

Najnowocześniejszy angiograf cyfrowy w regionie

Zakupiony aparat to  jedyny tej klasy sprzęt z tak zaawansowanym technicznie oprogramowaniem w województwie zachodniopomorskim. Aparat wykorzystywany  jest do leczenia chorób naczyniowych mózgu oraz tętnic obwodowych.

System Allura Xper FD20, w który wyposażony jest aparat pozwala na wykonywanie różnorodnych procedur, począwszy od zabiegów naczyniowych jak np. stentowanie tętnic oraz angioplastyka balonowa tętnic, poprzez zamykanie tętniaków mózgu i poszerzanie tętnic w całym układzie krążenia, skończywszy na skomplikowanych procedurach interwencyjnych.

Aparatura wyposażona jest w szereg funkcji i narzędzi systemowych, łączących wyjątkową jakość obrazu
z możliwością korzystania z zaawansowanych opcji, które pozwalają na wykorzystanie aparatu w szerokim spektrum zabiegów.

Cyfrowy tor obrazowy, technologia obrazowania 2k oraz funkcja Live 3D zapewniająca ostrość i doskonałą, pozbawioną zniekształceń jakość obrazu, system XperCT umożliwiający wykonanie tomografii komputerowej na miejscu bez konieczności transportowania pacjenta oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Zakładu  poprzez minimalizację dawek promieniowania  i środka kontrastowego to tylko niektóre z licznych funkcji aparatu. Wszystkie te narzędzia systemowe usprawniają pracę lekarzy, umożliwiają postawienie precyzyjnej diagnozy oraz stanowią podstawę decyzji podejmowanych w trakcie skomplikowanych zabiegów.

Zainstalowane oprogramowanie pozwala również na integrację danych uzyskanych za pomocą różnych metod obrazowania (w tym obrazów USG, TK i MR), archiwizację, opracowywanie wyników badań, a także przesłanie raportu z badania wraz z obrazami na adres e – mail lekarza kierującego.

Funkcjonowanie nowej aparatury w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie zdecydowanie poprawi dostęp do zabiegów mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego oraz skróci czas oczekiwania chorych na wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu neuroradiologii zabiegowej i specjalistycznych zabiegów endowaskularnych.

Łączna wartość nakładów poniesionych na wyposażenie Pracowni Naczyniowej  wyniosła blisko 3 mln zł.