Przejdź do treści

Informacja dla przedstawicieli medycznych/naukowych zajmujących się reklamą wyrobów medycznych i nie medycznych

Przedstawiciele handlowi zajmujący się reklamą produktów leczniczych kierowaną do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz wyrobów medycznych i nie medycznych zobowiązani są każdorazowo uzyskać akceptację Dyrektora  SP ZOZ MSWiA w Szczecinie na odbycie spotkania/wizyty w Oddziałach  szpitalnych/Przychodni/ Pracowniach Zakładu. Zgoda wydawana jest jednorazowo, pisemnie, na podstawie wniosku złożonego w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem spotkania.

Wniosek o wydanie zgody na spotkanie