Przejdź do treści

Elektroniczna rejestracja do specjalistów

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie uprzejmie informuje, iż z dniem 23.08.2013 uruchamia możliwość Rejestracji Pacjentów poprzez drogę elektroniczną.
Rejestrację należy przesyłać na adres e-mail: e-rejestracja@spzozmswia.szczecin.pl

Jednocześnie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie telefonu kontaktowego,  na który oddzwoni pracownik Jednostki celem uzupełnienia procedury Rejestracji.