Przejdź do treści

Dotyczy zmian świadczonych usług w ramach NFZ – Stomatologia

W związku z zakończeniem konkursu przeprowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresach:

– świadczenia ogólnostomatologiczne

– Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie informuje, iż nie otrzymał kontraktu w ramach NFZ. Mając na uwadze dobro naszych pacjentów złożyliśmy stosowne odwołania w tej sprawie. Jednocześnie w przypadku gdy, złożone odwołania nie zostaną uznane za zasadne z dniem 01 lipca 2014 roku wyżej wymienione świadczenia medyczne nie będą wykonywane przez SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach kontraktu z NFZ.