Przejdź do treści

Dotyczy zmian świadczonych usług w ramach NFZ – Rehabilitacja

W związku z zakończeniem konkursu przeprowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w rodzaju Rehabilitacja lecznicza w zakresie: Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna, SP ZOZ MSWiA w Szczecinie informuje, iż nie otrzymał kontraktu w ramach NFZ. Mając na uwadze dobro naszych pacjentów złożyliśmy stosowne odwołania w tej sprawie. Jednocześnie w przypadku gdy, złożone odwołanie nie zostanie uznane za zasadne z dniem 01 lipca 2014 roku wyżej wymienione świadczenia medyczne nie będą wykonywane przez SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach kontraktu z NFZ.

Ponad to, SP ZOZ MSWiA w Szczecinie uprzejmie informuje, iż pozostałe zakresy usług medycznych świadczonych przez Zakład Rehabilitacji SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach NFZ pozostają bez zmian tj:

– Rehabilitacja lecznicza w zakresie świadczeń: Fizjoterapia Ambulatoryjna  (zabiegi rehabilitacyjne).