Przejdź do treści

4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składamy wszystkim strażakom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Ratowanie życia, zdrowia, mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to działania wpisane w Waszą codzienną służbę. Życzymy aby była ona bezpieczna, źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej pracy.