Przejdź do treści

Szkolimy się dla naszych Pacjentów

Fundacja „Żyjmy Zdrowo” zorganizowała szkolenie dla personelu medycznego i niemedycznego wspólnie ze Szpitalem MSWiA. Zajęcia dotyczyły kontaktu z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną.

Szkolenie dobyło się w nowoczesnej sali konferencyjnej szczecińskiego Szpitala MSWiA. Łącznie wzięło w nim udział 35 osób. Oprócz pracowników szpitala MSWiA w Szczecinie udział w zajęciach brały osoby na co dzień mieszkające w województwach Wielkopolskim i Lubuskim.

Szkolenie prowadzone było w formie interaktywnego warsztatu wykorzystującego ćwiczenia i prezentacje multimedialne. Program szkolenia został przygotowany przez grono specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i komunikacji. Nadzór merytoryczny nad programem objął prof. dr hab. Janusz Heitzman, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz dr n. med. Dariusz Maciej Myszka, specjalista psychiatrii, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Lekarze, pielęgniarki oraz opiekunowie mieli możliwość m.in. zdobycia praktycznej wiedzy na temat komunikacji z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. Uczestnicy trenowali również umiejętności i techniki komunikacyjnych oraz budowania relacji z opiekunami i osobami cierpiącymi na zaburzenia i choroby psychiczne.

Zajęcia trwały trzy dni i zakończyły się w niedzielę 10 czerwca. Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach.

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Szpital MSWiA wraz z Fundacją „Żyjmy Zdrowo” planują organizację szkoleń o podobnej tematyce skierowanych dla rejestratorek medycznych. Instytucje lub indywidualne osoby chętne do wzięcia uczestnictwa w zajęciach prosimy o kontakt z Fundacją lub specjalistą ds. marketingu szpitala MSWiA Marcinem Nieradką (nieradka@spzozmswia.szczecin.pl).

Nasza placówka jest także otwarta na współpracę przy organizacji innych szkoleń z prowadzącymi tego typu działalność organizacjami.