Przejdź do treści

2 kwietnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Zgodnie z zarządzeniem wew. Nr 17/2021 Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie dzień 2 kwietnia 2021 r został ustanowiony dniem wolnym od pracy w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie za dzień 1 maja 2021 r. W związku z powyższym informujemy, iż w w/w dniu nieczynne będą działy administracyjne, oddziały szpitalne i zakłady diagnostyczne będą pełniły dyżury jak w dni świąteczne, natomiast świadczenia zdrowotne w ramach AOS oraz POZ będą udzielane według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.