Przejdź do treści

Proces rekrutacji

Jakość świadczonych usług jest przede wszystkim wynikiem sprawnie działającego zespołu ludzi. Wiemy, że sukces Naszego Zakładu buduje Nasz Personel. Jako odpowiedzialny pracodawca przykładamy ogromną wagę do procesu rekrutacji. Wierzymy, że przejrzysty proces rekrutacji, zakończony wyborem właściwego pracownika ma istotne znaczenie dla rozwoju Zakładu oraz jego wiarygodności jako Pracodawcy.

„Stawiamy na osoby szybko uczące się, rzetelne, komunikatywne oraz rozumiejące specyfikę pracy w branży medycznej”.

Oferta Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie jest skierowana do potencjalnych kandydatów pochodzących z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy, którzy są zainteresowani podjęciem pracy lub współpracy na oferowanych przez przedsiębiorstwo stanowiskach. Dobrze przeprowadzona rekrutacja powinna zwiększyć prawdopodobieństwo wyłonienia spośród dostępnych kandydatów na określone stanowisko, osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Zakładu pod kątem zarówno umiejętności, kompetencji, nastawienia do Zakładu jak i oczekiwań finansowych.

Etapy procesu rekrutacji:

I etap – Analiza dokumentów aplikacyjnych

Pierwszym etapem rekrutacji jest zapoznanie się z nadesłanymi dokumentami aplikacyjnymi. Etap analizy dokumentów jest procesem wstępnej selekcji Kandydatów. Selekcja ta jest robiona na podstawie zgodności Kandydata z wcześniej opracowaną ofertą rekrutacyjną.

II etap – Rozmowy kwalifikacyjne

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi Kandydatami. Informujemy wybranych kandydatów o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową. Na rozmowie Kandydat ma możliwość rozszerzyć informacje zawarte w CV bądź liście motywacyjnym i zaprezentować swoją kandydaturę. W Naszym Zakładzie przeprowadza się od 1 do 3 spotkań rekrutacyjnych, w zależności od rodzaju stanowiska. W rozmowach rekrutacyjnych z reguły uczestniczy przedstawiciel działu personalnego oraz przedstawiciel komórki organizacyjnej, do którego jest poszukiwany Pracownik, a także w przypadku rekrutacji na niektóre stanowiska w kolejnych rozmowach rekrutacyjnej uczestniczy członek Zarządu Dyrekcji lub Dyrektor Zakładu.

III etap – Złożenie oferty współpracy

Jako zakończenie procesu rekrutacyjnego traktuje się złożenie oferty współpracy wybranemu Kandydatowi. Pozostali kandydaci, którzy uczestniczyli w rozmowach rekrutacyjnych i nie przeszli kolejnego etapu są informowani telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.