Przejdź do treści

Program Praktyk Studenckich w Administracji Rządowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie uprzejmie informuje, że bierze udział w realizacji programu praktyk studenckich w administracji rządowej. Organizacja praktyk, będzie odbywać się w oparciu o uchwalone przez Radę Ministrów w dniu 3 marca 2015 roku, zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych.

Obecnie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie realizuje umowy na praktyki studenckie zawarte z uczelniami przed wprowadzeniem Zaleceń Rady Ministrów. Dlatego też w miarę posiadanych możliwości w przypadku nie obsadzenia wszystkich wolnych miejsc praktyk, SP ZOZ MSWiA w Szczecinie umieści oferty praktyk na stronie BIP KPRM.

Natomiast studentów i uczelnie zainteresowane praktykami w pozostałych jednostkach administracji rządowej prosimy o odwiedzenie strony oferty.praca.gov.pl, na której na bieżąco zamieszczane są oferty praktyk.

Materiały informacyjne dot. organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej można uzyskać na stronie BIP KPRM – http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3047,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 43 29 523

lub wysyłając pytanie na adres mailowy biuro@spzozmswia.szczecin.pl