• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Praca dla neurologów i neurochirurgów

Styczeń 22, 2018

Szpital MSWiA w Szczecinie poszukuje lekarzy zainteresowanych podjęciem współpracy specjalizujących się w dziedzinach neurologii i neurochirurgii.
Dyrekcja szpitala ze szczególnym zainteresowaniem oczekuje na oferty lekarzy posiadających specjalizacje I oraz II stopnia.
Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oczekujemy na aplikacje osób zainteresowanych pracą na oddziałach Neurologii i Neurochirurgii z możliwością pełnienia dyżurów, a także pracą w Poradni Neurologicznej szpitala.
Szpital oferuje możliwość rozwoju oraz doskonalenia posiadanych umiejętności.
Oferty należy składać w sekretariacie administracji szpitala przy ul. Jagiellońskiej 44.
Kontakt telefoniczny pod numerem 91-43-29-500.
Kontakt mailowy: biuro@spzozmswia.szczecin.pl


Szpital MSW w Szczecinie