• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Kontakt

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE

ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

PRZYCHODNIA – REJESTRACJA
tel: 91 43-29-507 lub 575

Numer konta bankowego:

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006

Podajemy do Państwa dyspozycji numery telefonów oraz adresy e-mail, abyście Państwo mogli najwygodniejszą dla siebie drogą przesłać nam swoje zapytanie lub opinię.

UWAGA: Adresy mailowe o rozszerzeniu .com.net zostały domyślnie zablokowane i będą odrzucane.

Sekretariat – biuro@spzozmswia.szczecin.pl Marketing – marketing@spzozmswia.szczecin.pl

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin telefon
SEKRETARIAT DYREKTORA SP ZOZ MSWiA W SZCZECINIE
Z-CY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH
Z-CY DYREKTORA DS. FINANSOWO- ADMINISTRACYJNYCH
poniedziałek – piątek: 7:30 – 16:00
91 43-29-500
fax 91 43-29-501
GŁÓWNY KSIĘGOWY poniedziałek – piątek: 8:30 – 16:00 91 43-29-505
NACZELNA PIELĘGNIARKA poniedziałek – piątek: 07:30 – 15:00 91 43-29-506
DZIAŁ PERSONALNY poniedziałek – piątek: 7:30 – 16:00 91 43-29-523
DZIAŁ PŁAC poniedziałek – piątek: 7:30 – 16:00 91 43-29-585
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30 91 43-29-512
91 43-29-513
MARKETING poniedziałek – piątek: 8:25- 16:00 91 43-29-515
WYDZIAŁ ROZLICZEŃ I ANALIZ poniedziałek – piątek: 7:30 – 16:00 91 43-29-508
91 43-29-509
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY poniedziałek – piątek: 7:30 – 16:00

Zespół ds. inwestycji, remontów i konserwacji
Zespół ds. gospodarki materiałowej i zaopatrzenia
Zespół ds. zamówień publicznych

 

91 43-29-586
91 43-29-518
91 43-29-521

IZBA PRZYJĘĆ SZPITALNA czynna całą dobę 91 43-29-511
91 43-29-522 tylko linia fax
PRZYCHODNIA REJESTRACJA
poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00
91 43-29-507
91 43-29-575
KIEROWNIK PRZYCHODNI wtorek oraz czwartek 12:00 – 13:00 91 43-29-596
ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 91 43-29-535
ODDZIAŁ GINEKOLOGII 91 43-29-570
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII ORAZ PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGII I NOWOTWORÓW TRZUSTKI 91 43-29-563
ODDZIAŁ CHIRURGII Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII NACZYNIOWEJ I URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ ORAZ PODODDZIAŁEM UROLOGII 91 43-29-573
ODDZIAŁ NEUROLOGII Z PODODDZIAŁAMI: UDAROWYM, INTENSYWNEGO NADZORU NEUROLOGICZNEGO, OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ, REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ 91 43-29-559
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 91 43-29-581
ODDZIAŁ OKULISTYKI 91 43 29 594
LABORATORIUM 91 43-29-531
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO
poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00
91 43-29-525
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ 91 43-29-541
ul. Piotra Skargi 16, 71-423 Szczecin telefon
ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00 91 422-27-68
517 788 666
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00 91 422-27-68
PORADNIA STOMATOLOGICZNA poniedziałek – piątek: 8:30 – 18:30 91 422-00-95
91 422-11-00
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin telefon
WOJEWÓDZKA KOMISJA LEKARSKA poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:30 91 43 29 556
ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, budynek  Rejestracji, pokój nr 4 telefon
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRZESTRZEGANIA PRAW PACJENTA
poniedziałek – piątek: 13:00 – 14:00
91 433 21 06
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. WETERANÓW poniedziałek – piątek: 13:00 – 14:00
PRACOWNIK SOCJALNY poniedziałek – piątek: 08:00 – 13:00; 14:00 – 15:35

 


Szpital MSW w Szczecinie