• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Szpital

Oddział Neurologii z Pododdziałami: Udarowym, Intensywnego Nadzoru Neurologicznego, Opieki Długoterminowej oraz Rehabilitacji Neurologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Ewa Więckowska – Cebula

Pielęgniarka Oddziałowa: Aneta Bielska

tel. 91 43 29 559
I piętro

W oddziale zatrudnieni są specjaliści z zakresu neurologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

Do dyspozycji pacjentów przebywających na oddziale dostępne są dwie sale o podwyższonym standardzie. Wszystkie niezbędne informacje uzyskają Państwo u Pielęgniarki Oddziałowej Pani Anety Bielskiej.

Oddział przeprowadza diagnostykę i leczenie zachowawcze schorzeń układu nerwowego. W ramach oddziału funkcjonuje Pododdział Intensywnego Nadzoru Neurologicznego. Oddział dysponuje możliwością wykonania badań diagnostycznych m.in.: tomografii komputerowej, USG, EEG, EMG, rezonansu magnetycznego. Oddział stale współpracuje z Zakładem Rehabilitacji SP ZOZ MSWiA w Szczecinie dzięki czemu skutecznie możemy podjąć leczenie pacjentów, którzy wymagają pilnie rehabilitacji. Zakład Rehabilitacji dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz bogatą bazą, która w znacznym stopniu przyspiesza proces powrotu do zdrowia.

 

   IMG_1121 IMG_1114 

 

 


Szpital MSW w Szczecinie