• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Szpital

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz kierujący Oddziałem: dr n. med. Tomasz Nikodemski
Pielęgniarka Oddziałowa: Joanna Majchrzak

tel. 91 43 29 581
III piętro

W oddziale zatrudnieni są specjaliści z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

intensywna terapiaOddział Intensywnej Terapii przyjmuje chorych w stanie zagrożenia życia, z urazami wielonarządowymi, schorzeniami powodującymi ostrą niewydolność oddechową, ostrą niewydolność krążenia, chorych po rozległych zabiegach operacyjnych, nieprzytomnych z różnych powodów (np. zatrucia, udary), pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia. Na oddziale znajdują się 4 stanowiska intensywnego nadzoru wyposażone w nowoczesny sprzęt monitorujący czynności życiowe. Oddział zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Chirurgii.

 

 

 


Szpital MSW w Szczecinie