• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Laserowa korekcja wzroku

Cennik

Ceny zabiegów w zakresie laserowej korekcji wzroku, zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 138/2017 p.o Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie z dnia 19.12.2017 roku.

Lp. Rodzaj świadczenia cena netto w zł PROMOCJA
do 31.03.2018 r.
1. Badania kwalifikujące (topografia rogówki)
w dniu zabiegu
150,00 Cena zawiera się w cenie laserowej korekcji wzroku w pozycjach 2-9
2. LASIK (jedno oko) 2 450,00 1 800,00
3. LASIK + Wavefront (jedno oko) 2 650,00 1 950,00
4. EPI – LASIK (jedno oko) 2 350,00 2 050,00
5. EPI – LASIK+ Wavefront (jedno oko) 2 900,00 2 200,00
6. LASEK (jedno oko) 2 000,00 1 400,00
7. PRK (jedno oko) 1 750,00 1 350,00
8. EBK (jedno oko) 2 900,00 2 050,00
Wizyty kontrolne do pozycji 2-82:
I wizyta kontrolna bezpłatnie bezpłatnie
II wizyta kontrolna bezpłatnie bezpłatnie
Kolejne wizyty 150,00 150,00
9. SBK (jedno oko) 2 950,00
Wizyty kontrolne do pozycji 92:
I wizyta kontrolna bezpłatnie bezpłatnie
Kolejne wizyty 150,00 150,00

1 Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.

2 Liczba bezpłatnych wizyt kontrolnych uzależniona jest od specyfiki zabiegu.

 

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Szczecinie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższej ofercie oraz do skrócenia czasu trwania obniżki w dowolnym czasie.

 

 

 

 

 


Szpital MSW w Szczecinie