• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Diagnostyka

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

tel. 91 43 29 541, II piętro

Rejestracja na badania odbywa się na bieżąco od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 17.30.

Pracownia posiada wysokiej klasy nowoczesny i bezpieczny dla pacjentów sprzęt RTG, którym wykonujemy badania w szerokim zakresie. Wyposażenie pracowni w m.in.: cyfrowy aparat śródoperacyjny z ramieniem C, bezprzewodowy aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych oraz 2 zestawy stacjonarne pozwala na całkowicie bezpieczną i sprawna obsługę pacjentów. Zainstalowane ucyfrowione urządzenia wraz z osieciowaniem Pracowni umożliwiają przekazywanie wyników badań za pomocą sieci zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz szpitala, pozwalając m.in. na przesyłanie zdjęć w dowolne miejsce na świecie w celu konsultacji medycznej on-line. Nowoczesny sprzęt pozwala na szybkie oraz dokładne wykonywanie zdjęć RTG, a zainstalowane oprogramowanie umożliwia natychmiastowy dostęp do wyników badań przechowywanych w cyfrowym archiwum.


Szpital MSW w Szczecinie