• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Diagnostyka

Pracownia Naczyniowa

tel. 91 43 29 597, II piętro

Pracownia Naczyniowa wyposażona jest w najwyższej klasy aparat angiograficzny rtg z ramieniem C, służący do wysokospecjalistycznej diagnostyki układu naczyniowego. Pozwala on na obrazowanie naczyń krwionośnych, umożliwiając równoczesne przeprowadzanie zabiegów w tym m.in.: plastyki wewnątrznaczyniowej, embolizacji, implantacji stentów wewnątrznaczyniowych, angiografii. Badania wykonujemy z użyciem bezpiecznych niejonowych środków cieniujących. Wszystkie zabiegi w Pracowni Naczyniowej wykonywane są przez wysokowykwalifikowany zespół specjalistów, co w połączeniu z nowoczesnym i niezawodnym sprzętem radiologicznym, jakim dysponuje pracownia, gwarantuje Naszym Pacjentom najwyższą jakość usług.

Radiologia zabiegowa

PTA – plastyka wewnątrznaczyniowa (poszerzanie zwężonych miażdżycowo naczyń z użyciem balonów, balonów tnących oraz balonów rozprężanych ciekłym azotem – KRIOPLASTYKA),

STENT – proteza wewnątrznaczyniowa (implantacja stentów w zwężone chorobowo miejsce naczynia), implantujemy stenty w tętnice szyjne z systemem neuroprotekcyjnym,

EMBOLIZACJA – nieoperacyjne zamykanie tętniaków zlokalizowanych w obrębie mózgowia, zamykanie patologicznego unaczynienia (malformacja), z użyciem spirali embolizacyjnych lub innego materiału embolizacyjnego,

FIBRYNOLIZA DOTĘTNICZA CELOWANA – udrażnianie zamkniętych przez zator naczyń mózgowych poprzez podanie w bezpośrednim sąsiedztwie zakrzepu zatoru specjalnego środka leczniczego,

ANGIOGRAFIA – badanie układu naczyniowego.

Badania wykonujemy z użyciem bezpiecznych niejonowych środków cieniujących. Wszystkie zabiegi w Pracowni Naczyniowej wykonywane są przez wysokowykwalifikowany zespół specjalistów. Powyższe w połączeniu z nowoczesnym i niezawodnym sprzętem radiologicznym, jakim dysponuje pracownia, gwarantuje Naszym Pacjentom najwyższą jakość usług.


Szpital MSW w Szczecinie