• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Cennik

Pracownia tomografii komputerowej i rezonasu magnetycznego

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Lp. Rodzaj świadczenia cena netto w zł
1. TK głowa / lub zatoki badanie bez kontrastu 249,00
2. TK głowa / lub zatoki badanie z kontrastem 249,00+kontrast
3. TK bez kontrastu [kręgosłup, stawy, itp.] 249,00
4. TK z kontrastem [kręgosłup, stawy, itp.] 249,00+kontrast
5. TK jedna okolica anatomiczna bez kontrastu 249,00
6. TK jedna okolica anatomiczna z kontrastem 249,00+kontrast
7. TK klatka piersiowa z kontrastem 249,00+kontrast
8. TK jama brzuszna z kontrastem 249,00+kontrast
9. TK miednica z kontrastem 249,00+kontrast
10. TK dwie sąsiadujące okolice anatomiczne bez kontrastu [np. jama brzuszna+miednica, itp.] 390,00
11. TK dwie sąsiadujące okolice anatomiczne z kontrastem [np. jama brzuszna+miednica, itp.] 520,00
12. TK trzy sąsiadujące okolice anatomiczne bez kontrastu 480,00
13. TK trzy sąsiadujące okolice anatomiczne z kontrastem [np. Whole Body] 640,00
14. TK angiografia badanie z kontrastem tętnic: mózgowia, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kończyn z podziałem na okolice anatomiczne 520,00
15. TK Perfuzja mózgu z kontrastem 520,00
16. TK perfuzja mózgu + angio tetnic szyjnych z kontrastem 510,00
17. Kontrast 99,00
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
LECZNICTWO ZAMKNIĘTA
Lp. Rodzaj badania Cena netto w zł
1. TK głowa / lub zatoki badanie bez kontrastu 249,00
2. TK głowa / lub zatoki badanie z kontrastem 249,00+kontrast
3. TK bez kontrastu [kręgosłup, stawy, itp.] 249,00
4. TK z kontrastem [kręgosłup, stawy, itp.] 249,00+kontrast
5. TK jedna okolica anatomiczna bez kontrastu 249,00
6. TK jedna okolica anatomiczna z kontrastem 249,00+kontrast
7. TK klatka piersiowa z kontrastem 249,00+kontrast
8. TK jama brzuszna z kontrastem 249,00+kontrast
9. TK miednica z kontrastem 249,00+kontrast
10. TK dwie sąsiadujące okolice anatomiczne bez kontrastu [np. jama brzuszna+miednica, itp.] 390,00
11. TK dwie sąsiadujące okolice anatomiczne z kontrastem [np. jama brzuszna+miednica, itp.] 520,00
12. TK trzy sąsiadujące okolice anatomiczne bez kontrastu 480,00
13. TK trzy sąsiadujące okolice anatomiczne z kontrastem [np. Whole Body] 640,00
14. TK angiografia badanie z kontrastem tętnic: mózgowia, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kończyn z podziałem na okolice anatomiczne 520,00
15. TK Perfuzja mózgu z kontrastem 520,00
16. TK perfuzja mózgu + angio tetnic szyjnych z kontrastem 510,00
17. Kontrast 99,00
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
1. RM głowy (mózgowie /lub zatoki /lub oczodoły) bez kontrastu 459,00
2. RM głowy (mózgowie /lub zatoki /lub oczodoły) z kontrastem 459,00 + kontrast
3. RM przysadki mózgowej z kontrastem 520,00 + kontrast
4. RM pogranicza czaszkowo-szyjnego bez kontrastu 490,00
5. RM pogranicza czaszkowo-szyjnego z kontrastem 610,00 + kontrast
6. RM ANGIO głowy, tętnic szyjnych  bez kontrastu 450,00
7. RM ANGIO głowy, tętnic szyjnych z kontrastem 570,00 + kontrast
8. RM mózgowia + ANGIOGRAFIA bez kontrastu (ToF) 750,00
9. RM mózgowia + ANGIOGRAFIA z kontrastem (ToF) 870,00 + kontrast
10. RM kręgosłupa (jeden odcinek) bez kontrastu 389,00
11. RM Kręgosłupa (jeden odcinek) z kontrastem 389,00 + kontrast
12. RM kręgosłupa (dwie sąsiadujące okolice – np.. C+Th, Th+L-S) bez kontrastu 589,00
13. RM kręgosłupa (dwie sąsiadujące okolice – np.. C+Th, Th+L-S) z kontrastem 589,00 + kontrast
14. RM kręgosłupa (trzy sąsiadujące okolice – np.. C, Th, L-S) bez kontrastu 759,00
15. RM kręgosłupa (trzy sąsiadujące okolice – np.. C, Th, L-S) z kontrastem 759,00 + kontrast
16. RM stawu kolanowego bez kontrastu 389,00
17. RM stawu kolanowego z kontrastem 389,00 + kontrast
18. RM stawu barkowego cewką dedykowaną bez kontrastu 439,00
19. RM stawu barkowego cewką dedykowaną z kontrastem 439,00 + kontrast
20. RM pozostałych stawów bez kontrastu 439,00
21. RM pozostałych stawów z kontrastem 439,00 + kontrast
22. RM cholangiografia (bez kontrastu) 720,00
23. RM jedna okolica anatomiczna bez kontrastu [np. klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica] 490,00
24. RM jedna okolica anatomiczna z kontrastem [np. klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica] 610,00 + kontrast
25. RM głowy (mózgowie/lub zatoki/lub oczodoły) bez kontrastu 459,00
26. RM głowy (mózgowie/lub zatoki/lub oczodoły) z kontrastem 459,00 + kontrast
27. RM przysadki mózgowej z kontrastem 520,00 + kontrast
28. RM pogranicza czaszkowo-szyjnego bez kontrastu 490,00
29. Kontrast 98,00
Badania dynamiczne i czynnościowe
30. RM badanie czynnościowe – przepływy (neuro perfuzja) 770,00
31. RM badanie czynnościowe mózgu 670,00
32. RM badanie dynamiczne głowy 670,00
33. RM badanie wielofazowe po kontraście 770,00
34. RM badanie dynamiczne z kontrastem miednicy (gruczoł krokowy) 670,00
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
LECZNICTWO ZAMKNIĘTA
1. RM głowy (mózgowie /lub zatoki /lub oczodoły) bez kontrastu 460,00
2. RM głowy (mózgowie /lub zatoki /lub oczodoły) z kontrastem 550,00
3. RM przysadki mózgowej z kontrastem 520,00
4. RM pogranicza czaszkowo-szyjnego bez kontrastu 490,00
5. RM pogranicza czaszkowo-szyjnego z kontrastem 610,00
6. RM ANGIO głowy, tętnic szyjnych  bez kontrastu 450,00
7. RM ANGIO głowy, tętnic szyjnych z kontrastem 570,00
8. RM ANGIOGRAFIA z kontrastem (łuk aorty, pień płucny, część zstępująca aorty z tt. Nerkowymi, krezkową, pniem trzewnym) 670,00
9. RM ANGIOGRAFIA z kontrastem (tt biodrowych i kończyn dolnych) 670,00
10. RM mózgowia + ANGIOGRAFIA bez kontrastu (ToF) 750,00
11. RM kręgosłupa (jeden odcinek) bez kontrastu 490,00
12. RM Kręgosłupa (jeden odcinek) z kontrastem 600,00
13. RM kręgosłupa (dwie sąsiadujące okolice – np.. C+Th, Th+L-S) bez kontrastu 590,00
14. RM kręgosłupa (dwie sąsiadujące okolice – np.. C+Th, Th+L-S) z kontrastem 730,00
15. RM kręgosłupa (trzy sąsiadujące okolice – np.. C, Th, L-S) bez kontrastu 760,00
16. RM kręgosłupa (trzy sąsiadujące okolice – np.. C, Th, L-S) z kontrastem 860,00
17. RM stawu kolanowego bez kontrastu 490,00
18. RM stawu kolanowego z kontrastem 600,00
19. RM stawu barkowego cewką dedykowaną bez kontrastu 490,00
20. RM stawu barkowego cewką dedykowaną z kontrastem 600,00
21. RM jedna okolica anatomiczna bez kontrastu (kończyna górna, dolna z podziałem na odcinki anatomiczne, np.. Przedramie, ramie, podudzie, udo) 490,00
22. RM jedna okolica anatomiczna z kontrastem (kończyna górna, dolna z podziałem na odcinki anatomiczne, np.. Przedramie, ramie, podudzie, udo) 600,00
23. RM pozostałych stawów bez kontrastu 490,00
24. RM pozostałych stawów z kontrastem 600,00
25. RM cholangiografia (bez kontrastu) 720,00
26. RM jedna okolica anatomiczna bez kontrastu [np. klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica] 490,00
27. RM jedna okolica anatomiczna z kontrastem [np. klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica] 610,00
28. RM dwie okolice anatomiczne bez kontrastu [jama brzuszna+miednica] 770,00
29. RM dwie okolice anatomiczne z kontrastem [jama brzuszna+miednica] 920,00
Badania dynamiczne i czynnościowe
30. RM badanie czynnościowe – przepływy (neuro perfuzja) 770,00
31. RM badanie czynnościowe mózgu 670,00
32. RM badanie dynamiczne głowy 670,00
33. RM badanie wielofazowe po kontraście 770,00
34. RM badanie dynamiczne z kontrastem miednicy (gruczoł krokowy) 670,00

Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.


Szpital MSW w Szczecinie