• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Cennik

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Lp. Rodzaj świadczenia cena netto w zł
1. Badanie i porada lekarska (specjalisty rehabilitacji lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii) 65,00
2. Porada magistra rehabilitacji 55,00
3. Terapia manualna 70,00
4. Terapia neurofizjologiczna 70,00
5. Instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu 30,00
6. Ćwiczenia bierne 25,00
7. Ćwiczenia czynno – bierne i wspomagane 20,00
8. Ćwiczenia czynne w odciążeniu 20,00
9. Ćwiczenia czynne wolne 20,00
10. Ćwiczenia czynne z oporem 20,00
11. Ćwiczenia izometryczne 20,00
12. Ćwiczenia prowadzone 20,00
13. Ćwiczenia prowadzone indywidualne 0,5h 40,00
14. Ćwiczenia oddechowe 22,00
15. Metody reedukacji nerwowo- mięśniowej 30,00
16. Pionizacja i nauka poruszania się 30,00
17. Wyciągi 20,00
18. Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne 22,00
Elektrolecznictwo
19. Elektrodiagnostyka 20,00
20. Galwanizacja 15,00
21. Jonofreza 17,00
22. Elektrostymulacja 20,00
23. Prądy diadynamiczne 15,00
24. Prądy interferencyjne 15,00
25. Prądy TENS 15,00
26. Prądy Trabeta 15,00
Elektromagnetoterapia
27. Magnetron 15,00
Światłolecznictwo
28. Naświetlanie promieniami podczerwonymi, Sollux, UV 15,00
29. Laseroterapia 15,00
Hydroterapia
30. Masaż wirowy kończyn 15,00
Fizykoterapia pozostałe rodzaje
31. Ultradźwięki 15,00
33. Ciepłolecznictwo (okłady parafinowe) 15,00
33. Masaż suchy częściowy 55,00
34. Masaż suchy całkowity 70,00
35. Masaż podciśnieniowy 15,00
36. Masaż inne rodzaje 55,00
 37. Nauka posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi 15,00
Inne usługi medyczne
38. Krioterapia 15,00
39. Sauna (każda rozpoczęta godzina) 20,00
40. Kinesjology taping 45,00
Usługi dodatkowe
41. Wypożyczenie ręcznika 10,00
42. Wypożyczenie szlafroka 15,00

Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.


Szpital MSW w Szczecinie