• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Cennik

Pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej

Lp. Rodzaj świadczenia cena netto w zł*
1. Konsultacja gastroenterologiczna (cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę) 75,00
2. Gastroskopia diagnostyczna (bez badania histopatologicznego) 220,00
3. Rektosigmoidoskopia diagnostyczna (bez badania histopatologicznego) 250,00
4. Kolonoskopia diagnostyczna (bez badania histopatologicznego) 350,00
5. Badanie histopatologiczne do zabiegów wymienionych w pozycji 2-4 niniejszego cennika pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej – pierwsza butelka (preparat) 55,00
6. Badaniem histopatologiczne do zabiegów wymienionych w pozycji 2-4 niniejszego cennika pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej – druga i każda kolejna butelka (preparat) 35,00
7. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii prostej 550,00
8. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii złożonej 1000,00
9. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii złożonej lub z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych 1000,00
10. Gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała obcego 850,00
11. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej 450,00
12. Gastroskopia z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego 800,00
13. Gastroskopia z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii 1000,00
14. Gastroskopia z zabiegiem założenia przełykowej lub dojelitowej protezy samorozprężalnej 5000,00
15. EPCW diagnostyczna lub EPCW diagnostyczna uwzględniająca biopsję wraz z badaniem hist.-pat 1000,00
16. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmnian naczyniowych 850,00
17. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego 1000,00
18. Gastroskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem założenia dojelitowej protezy samorozprężalnej 6000,00
19. Sedacja do badania 80,00
20. EPCW zabiegowo-kontrolna uwzględniająca zabieg sfinkterotomii lub kontrolę instrumentalną dróg żółciowych/trzustkowych lub usunięcie protezy 1100,00
21. EPCW z zabiegiem wymiany protez w drogach żołciowych/trzustkowych 1100,00
22. EPCW z zabiegiem wymiany złogów 1200,00
23. Endoskopowe leczenie nowotworów łagodnych, wczesnych postaci nowotworów złośliwych i stanów przednowotworowych przewodu pokarmowego 1100,00
24. Endoskopowe leczenie nienowotworowych chorób przewodu pokarmowego 1100,00
25. EPCW z zabiegiem uzyskania drenażu 1300,00
26. ECPW z zabiegiem usunięcia złogów (liczba złogów powyżej 3 lub złog śr. powyzej 12 mm) lub z zabiegiem litotrypsji 1800,00
27. ECPW z zabiegiem zakładania  protezy samorozprężalnej (w tym koszt protezy) 6500,00
28. ECPW z zabiegiem drenażu torbieli okołotrzustkowych lub okołodwunastniczych 1500,00
29. EPCW z zabiegiem usunięcia złogów wraz z protezowaniem protezą tradycyjną dróg żółciowych/trzustkowych 1600,00
30. Endosonografia – EUS  diagnostyczna 900.00
31. Endosonografia – EUS  z biopsją (z bad. hist.-pat lub analizą laboratoryjną) 2200,00
32. Endosonografia EUS z zabiegiem neurolizy 2000,00
33. Drenaz trzustkowych zbiorników płynowych pod kontrolą EUS 1800,00
34. Enteroskopia diagnostyczna (z uwzględnieniem badania hist.-pat) 2700,00
35. Enteroskopia zabiegowa  4000,00
36. Endoskopia kapsułkowa 4000,00
37. Endoskopowe leczenie otyłości                  7500,00
38. Polipektomia prosta (bez badania histopatologicznego) 200,00
39. Polipektomia złożona (bez badania histopatologicznego) 650,00

Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.* ceny nie obejmują hospitalizacji

Endoskopowe leczenie otyłości –  cena obejmuje: konsultację i badanie gastroenterologa oraz koszt środka techicznego – balonu


Szpital MSW w Szczecinie