• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Cennik

Pracownia EMG

Lp. Rodzaj świadczenia cena netto w zł
1. Neurografia
1.1 Badanie przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu obwodowego+ fala F 40,00
1.2 Badanie przewodzenia we włóknach czuciowych nerwu obwodowego 25,00
1.3 Badanie nerwu ruchowego / czuciowego metodą krótkich segmentów 50,00
2. Elektromiografia
2.1 Badanie ilościowe jednego mięśnia elektrodą koncentryczną 40,00
3. Zaburzenia transmisji nerwowo – mięśniowej
3.1 Elektrostymulacyjna próba męczliwości 1 mięśnia 70,00
3.2 Próba ischemiczna 60,00
3.3 Badanie odruchu mrugania (blink reflex) 60,00
3.4 Współczulne potencjały skórne 70,00

Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.


Szpital MSW w Szczecinie