• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Cennik

Poradnia okulistyczna

Lp. Rodzaj świadczenia cena netto w zł
1. Konsultacja okulistyczna (cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę) 75,00
2. Badanie dna oka 30,00
3. Badanie dna oka u niemowląt 35,00
4. Badanie – pole widzenia statyczne z opisem 50,00
5. Badanie przy urazie gałki ocznej * 75,00
6. Płukanie dróg łzowych 35,00
7. Płukanie oka 15,00
8. Podanie leku poza gałkę 45,00
9. Pomiar ciśnienia śródgałkowego 20,00
10. Badanie OCT – jedno oko 90,00
11. Badanie OCT – dwoje oczu 150,00
Pakiet usług okulistycznych łączonych
9. Konsultacja okulistyczna + badanie dna oka 95,00
10. Konsultacja okulistyczna + badanie dna oka + pomiar ciśnienia śródgałkowego 105,00
11. Konsultacja okulistyczna + płukanie dróg łzowych 85,00
12. Konsultacja okulistyczna + płukanie oka oczodołu 80,00
13. Konsultacja okulistyczna + badanie pole widzenia statyczne z opisem 105,00
Zabiegi okulistyczne
14. Usunięcie ciała obcego z oka * 70,00
15. Opatrunek oczny 10,00
16. Opatrunek oczny uciskowy 10,00
17. Usunięcie gradówki * 180,00
18. Wybarwienie rogówki i ocena 20,00
19. Sondowanie i zgłębnikowanie dróg łzowych* 90,00
20. Pobieranie materiału z worka spojówkowego (posiew) 15,00
21. Iniekcja pozagałkowa 40,00
22. Iniekcja podspojówkowa 35,00
Pakiet usług okulistycznych łączonych
23. Konsultacja okulistyczna + opatrunek oczny 85,00
24. Konsultacja okulistyczna + opatrunek oczny uciskowy 85,00
25. Konsultacja okulistyczna + badanie dna oka + pomiar ciśnienia śródgałkowego + wybarwienie rogówki oka i ocena 110,00

* cena badania obejmuje konsultację okulistyczną

Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.


Szpital MSW w Szczecinie