• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Cennik

Hospitalizacje

Lp. Rodzaj świadczenia cena netto w zł
1. ODDZIAŁ CHIRURGII: Cena hospitalizacji jest ustalana na podstawie ilości punktów określonych dla poszczególnych procedur medycznych. Wartość 1 punktu wynosi 1,31 zł,-
Chirurgia Ogólna
Chirurgia Naczyniowa
Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna
Chirurgia Urologiczna
2. ODDZIAŁ GINEKOLOGII
3. ODDZIAŁ NEUROLOGII
4. ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
5. ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII
6. ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
7. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Cena hospitalizacji jest ustalana na podstawie ilości punktów w skali TISS określonych dla poszczególnych procedur medycznych. Wartość 1 punktu wynosi 1,31 zł,-
8. ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (1 osobodzień) 200,00 zł
9. Pobyt opiekuńczo – pielęgnacyjny (1 osobodzień) 250,00 zł

Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.

Pacjenci ze skierowaniem z innych jednostek medycznych  w ramach umów zawartych z SP ZOZ MSWiA w Szczecinie rozliczani są wg. wartości punktowej świadczenia (chyba, że podpisana umowa stanowi inaczej).


Szpital MSW w Szczecinie