• Rejestracja przychodnia: 91 43 29 507 lub 575

Administracja

Dyrekcja:

Paweł Bakun
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Ilona Wanagiel
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo – Administracyjnych, Główny Księgowy

Beata Gawdis – Wojnarska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Edyta Kensik
Naczelna Pielęgniarka

 


Sekretariat SP ZOZ MSWiA w Szczecinie:

tel. 91 43 29 500
fax. 91 43 29 501
email: biuro@spzozmswia.szczecin.pl


Wydział Rozliczeń i Analiz
tel. 91 43 29 508 / 509

Wydział Administracyjno – Gospodarczy
tel. 91 43 29 586 / 518 / 521

Komórka Prawna
tel. 91 43 29 516

Dział Personalny
tel. 91 43 29 523

Dział Płac
tel. 91 42 29 585

Wydział Księgowości
tel. 91 43 29 512 / 513

Dział Informatyki
tel. 91 43 29 562

Marketing
tel. 91 43 29 515

Kierownik Przychodni
tel. 91 43 29 596

Pełnomocnik Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta
tel. 91 433 21 06

Starszy Pracownik Socjalny
tel. 91 433 21 06


Szpital MSW w Szczecinie